Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

RODZINA 500+

Program Rodzina 500+ to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni (osoby ustanowione przez sąd opiekunami prawnymi dziecka) lub opiekunowie faktyczni dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła do sądu z wnioskiem o adopcję dziecka). Świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500 plus mogą otrzymać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia.
Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Świadczenie przysługuje rodzinie bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodzice pozostający w nieformalnych związkach, jak i rodziny niepełne, choć w tym przypadku do uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego koniecznym jest, aby na dane dziecko zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica, chyba że z przyczyn obiektywnych jest niemożliwe gdyż np. drugi z rodziców nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.
Świadczenie wychowawcze wynosi 500 złotych miesięcznie na dziecko do dnia ukończenia 18-go roku życia.
W przypadku rodziców, którzy się rozwodzą świadczenie wychowawcze przysługuje temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu dziecko się znajduje.
 
Terminy składania wniosków i terminy wypłat świadczenia wychowawczego dot. nowego okresu świadczeniowego
Prawo do świadczenia ustala się na okres świadczeniowy tj. od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.
Wnioski na nowy okres zasiłkowy można składać drogą elektroniczną od 1 lipca, papierowo od 1 sierpnia.
 
 
Terminy złożenia wniosku oraz termin wypłaty:
- kompletne wnioski złożone do 31 sierpnia – przewidziana wypłata do 31 października;
- kompletne wnioski złożone od 1 września do 30 września – przewidziana wypłata do 30 listopada;
- kompletne wnioski złożone od 1 października do 31 października – przewidziana wypłata do 31 grudnia;
- kompletne wnioski złożone od 1 listopada do 30 listopada – przewidziana wypłata do 31 stycznia;
- kompletne wnioski złożone od 1 grudnia do 31 stycznia – przewidziana wypłata następuje do ostatniego dnia lutego.
 
 
Wnioski w sprawie świadczenia 500+ składa się zgodnie  z miejscem zamieszkania, nie zameldowania.


Link do wzorów wniosków o śwadczenia dla rodzin poniżej:
https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/


 

Copyright © 2013 mops.kna.pl Wykonanie mako24.pl